Το δώρημα

Το δώρημα

 

του Σίσυφου

 

Μαρτύρια και τιμωρίες φτιάχτηκαν
για την προστασία των θεών.
Αγκάλιασε το βράχο καθώς αυτός
μονάχος έσπρωχνε την ψυχή του
σαν κολασμένος χαμάλης στις ανηφοριές
μα δεν ένιωθε πόνο.
Έσπρωχνε το βράχο καθώς αυτός
αδίστακτος κι απάνθρωπος
γελούσε υστερικά στην κορυφή’
ούρλιαζε, ο κόσμος το ‘μαθε’
ο Θάνατος μπορεί
μια και δυο, ποτέ τρεις,  να εξαπατηθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]