Άτιτλο III

 

“Παντρέψου να κάνεις παιδιά”

 

γέρος – μόνος

παγκάκι – στόμα

τσιγάρο – Αισθάνομαι

μια κάποια

συγγένεια

 

Η ζωή – Δεν είναι μικρή

Τα νιάτα μου – Είναι

 

“Μη μείνεις μόνη•

μιλάμε για τριάντα χρόνια στη σκουριά

δηλαδή

τα περισσότερα”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]