Επι-βιώνοντας την ποίηση II

Επι-βιώνοντας την ποίηση II

  Δε θέλω πολλά. Μόνο αυτοί οι λίγοι που με διαβάζουν, κάπως να με νιώθουν.