αγγελία δημοσιευμένη στην τοπική εφημερίδα Φωνή, Απρίλιος 2007

αγγελία δημοσιευμένη στην τοπική εφημερίδα Φωνή, Απρίλιος 2007

 

Μεταιχμιακός νέος, 25 ετών, επιθυμεί γνωριμία με οριακή
κοπέλα άνευ ψυχοθεραπείας. Μέσα από τη γνωριμία τους
ευελπιστεί σε ανάπτυξη συνωμοτικής ερωτικής σχέσης μη ή
χωρίς ναρκισσιστικές άμυνες. Επίσης επιθυμεί την καλλιέρ-
γεια της παράνοιας και ενθαρρύνει την από κοινού συμμετο-
χή τους σε μικροψυχωτικά επεισόδια.

 

ΥΓ. Θεμιτή είναι εκτός της αποστολής φωτογραφίας, η από-
δειξη παρελθοντικών σοβαρών αυτοτραυματισμών ή έστω η
βεβαίωση μελλοντικής συμμετοχής της ιδίας ως συνοδηγού
σε παρααυτοκτονικά drink ’n drive.

 

Θάνος Γώγος, Μεταιχμιακή χαρά (Φαρφουλάς, 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]