Επι-βιώνοντας την ποίηση IV

Επι-βιώνοντας την ποίηση IV

Αυτοί που σε συναναστρέφονται

ορκίζονται για σένα, είσαι

ένα κομμάτι μάλαμα δέχεσαι

αμέτρητα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη από κείνα

που δηλώνουν οικειότητα μάλλον

μια ενοχλητική συνήθεια.

Στην πραγματικότητα εκείνες τις στιγμές που

ο χρόνος κυλάει ζεστά συναναστρέφονται

έναν άγνωστο δίχως

κάποια βαθιά πνευματική αναζήτηση μόνο

την απολύτως αναγκαία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]