Άτιτλο

Άτιτλο

Δεν είναι αλήθεια πως δεν προσπάθησα

πως δεν έβαλα βαθιά το δάχτυλο στο στόμα

πως δεν είπα ψέματα, δεν είναι αλήθεια

Ησύχασε τώρα

Θυμήσου

Εγώ σου έδειξα να τρέχεις

Φύγε λοιπόν, ούτως ή άλλως

Ξόφλησα

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Κάμπια says:

  2. Κάμπια says:

  3. Κάμπια says:

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]