Επι-βιώνοντας την ποίηση II

Επι-βιώνοντας την ποίηση II

  Δε θέλω πολλά. Μόνο αυτοί οι λίγοι που με διαβάζουν, κάπως να με νιώθουν.                          

Επι-βιώνοντας την ποίηση

Επι-βιώνοντας την ποίηση

Όλα εκείνα που γράφτηκαν και θα γραφτούν ακόμα αν έχουν βάση τους το βίωμα είναι αληθινά.Ο πόνος μας κάνει ποιητές.