Διδασκαλία

Διδασκαλία

 

Μετωπική με τοίχο.

Φιδοσέρνεσαι κατακερματισμένος στο συμπαγές ψάχνοντας

για ασυνέχειες.

Ζήτημα αν θα βρεθεί – μία χαράμαδα –

θα είναι πάντα αρκετή

το φράγμα για να καταρρεύσει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ainastros says:

    τρικυμία εν σχολείο

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]