Επι-βιώνοντας την ποίηση

Επι-βιώνοντας την ποίηση

Όλα εκείνα που γράφτηκαν και θα γραφτούν ακόμα αν έχουν βάση τους το βίωμα είναι αληθινά.Ο πόνος μας κάνει ποιητές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ainastros says:

    και ο Θεός βοηθός..

  2. Angelos says:

    (Ο πόνος μας κάνει ποιητές.)

    Μεγάλη κουβέντα, μικρή!

    Θα το πήγαινα λίγο πιο πέρα λέγοντας: Εμείς που ξέρουμε να κάνουμε τον πόνο τέχνη…

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]