Επι-βιώνοντας την ποίηση II

Επι-βιώνοντας την ποίηση II

 

Δε θέλω πολλά.

Μόνο αυτοί οι λίγοι που με διαβάζουν, κάπως να με νιώθουν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

[use Ctrl-V to Paste]